در این نوع نیروگاه انرژی فوتون های خورشید جمع شده و انرژی حرارتی آنرا توسط یک سیال واسط نظیر نمک مذاب جذب کرده و انرژی حرارتی انرا در بویلر به بخار آب می دهند تا برای حرکت توربین بخار از آن استفاده شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo