محمودی با بیان اینکه برخی طرح‌های تصویبی نیاز به بررسی‌های دقیق دارد تا از تعهدات غیرضروری جلوگیری کند افزود: یکی از مشکلات از لحاظ فنی و تئوری، مصلحت طلبی است که باعث می‌شود برخی طرح‌ها مصلحتی و با دقت کمتری اجرا شود

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo