شهردار تهران افزایش حجم تولید برق از زباله ها به 7هزار تن را از سیاست های قطعی شهرداری تهران عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی محل های مورد نیاز برای راه اندازی زباله سوز در شهر تهران مشخص شده و آماده سرمایه گذاری در این زمینه توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo