مشاورمدیرعامل و مدیریت بازرسی و ارزیابی خدمات برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: اطمینان از صحت عملکرد لوازم اندازه گیری و همچنین اطمینان ازعدم بدهی های قبلی اشتراک پیش از هرگونه نقل وانتقال املاک ازسوی مشترکان ضروری است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo