نايب رئيس كمسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از قرائت گزارش رييس هيأت مديره صنعت برق كشور در خصوص توليد برق تجديدپذير و قانون حمايت از صنعت برق كشور در كميسيون انرژي خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo