اگر در دوره پساتحریم، مانعی برای ورود تکنولوژی و منابع مالی خارجی به کشور وجود ندارد، چرا امتیاز عقد قرارداد تبدیل انرژی و تضمین پرداخت پول برق تولیدی به شرکت ایرانی «یونیت» داده می‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo