فرماندار منطقه‌ پنجوین اقلیم کردستان اذعان کرد که‌ برق این منطقه‌ که‌ از سوی ایران تامین می شده‌ است، به‌ دلیل بدهی های پرداخت نشده‌ به‌ ایران قطع می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo