با مشارکت مرکز فوق تخصصی اعصاب و روان بهشتی، کارگاه آموزشی تحت عنوان ; خانه امن و آرام با چتر بصیرت ; با حضور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و بانوان اين شركت برگزار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo