در راستاي پياده سازي و استقرار نظام مديريت دانش، كارگاره آموزشي با اين عنوان در دو روز و با حضور معاونان، مشاوران، مديران و كارشناسان اين شركت در محل سالن كنفرانس ساختمان شهداي برق اين شركت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo