با هدف انتقال تجارب آقاي مهندس كيومرث عاشوري از شرکت Babcock International Group کشور انگلستان در زمينه طراحي و افزايش ظرفيت توان انتقالی خطوط از طريق دفتر تحقيقات شركت برق منطقه اي گيلان هماهنگ شد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo