مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق ایلام از كاهش هشت درصدی نرخ تلفات انرژی در این استان خبر داد و گفت: پارسال تلفات شبكه های توزیع برق 23 درصد بود كه اینك به 15 درصد رسیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo