مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري ، گفت: آبروي نظام توسط نيروي انتظامي محقق مي شود و امنيت استان مديون تلاش اين نيرو است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo