سخنگوي كميته بحران شركت توزيع نيروي برق كرمانشاه از خارج شدن برق كرمانشاه از بحران سفيد خبرداد و گفت: امروز همه روستاهايي كه دچار مشكل شده بودند، برقدار مي شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo