شرکت توزیع نیروی برق استان همدان موفق به کسب رتبه سوم در بخش کتاب و همچنین رتبه سوم بخش گزارش در سطح استانی یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo