معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی گفت: انتقال تجربیات و علوم نوین مانند سامانه GIS باید در سراسر شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو تسری یابد و همه شرکت ها ملزم به استفاده از آن شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo