در صورتی که از واحدهای تولید هم زمان آب و برق در خلیج فارس و دریای عمان برای تامین آب مورد نیاز فلات مرکزی ایران استفاده شود، علاوه بر تامین آب مورد نیاز، نیاز تولید برق در کشور نیز برطرف خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo