ما به عنوان بخش دولت باید منابع بیشتری برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار داشته باشیم اما به دلیل تنگناهای مالی این منابع را در اختیار نداریم که در این راستا خواستار توجه خاص مجلس و دولت به اقتصاد صنعت برق هستیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo