همکاری واحدهای صنعتی در طرحهای تشویقی مدیریت مصرف و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده برای گذر از تابستان بدون خاموشی، مصداق بارز اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo