معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: لیستی از پروژه های آماده سرمایه گذاری در صنعت برق آماده شده تا شرکت های داخلی و خارجی که تمایل به سرمایه گذاری در صنعت برق ایران دارند از ظرفیت های سرمایه گذاری در هر منطقه کشور مطلع شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo