در حال حاضر شهرداری تهران در حوزه تامین برق تونل‌های شهری ۱۲ میلیارد تومان به شرکت برق بدهکاری دارد و معتقد است که باید هزینه برق مترو با تعرفه های مخفف محاسبه شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo