مدتی است در چند سایت محلی و استانی شمال کشور مطالبی در خصوص اعتراض یک سیمبان به معاونت منابع انسانی توانیر منتشر شده است و حاشیه هایی را برای این مقام دولتی ایجاد کرده است. ماجرای سیمبانی که ادعا می کند حق وی توسط رضایی نادیده گرفته شده است. این سیمبان با نصب پارچه نوشته هایی به خود و خودروی شخصی اش در مقابل ساختمان وزارت نیرو به این موضوع اعتراض کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo