بر اساس گزارش‌هایی مردمی اعلام شده بود که مأمورین اداره برق با مراجعه به منازل اقدام به تعویض فیوز اصلی به آمپر پایین و این امر باعث شده مشترک مجبور به تعویض کنتور و پرداخت هزینه بالا شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo