به گزارش برق نیوز، ماشین الکتریکی دو روتوره ساخته محمد مهدی درخشانی نقش ژنراتور را در توربین های بادی برای تولید برق ایفا می کند.

درخشانی مخترع این دستگاه با بیان اینکه این ماشین برای اولین بار است که در ایران ساخته می شود، گفت: ماشین الکتریکی دو روتوره نمونه مشابه داخلی و خارجی ندارد.

وی تصریح کرد: این دستگاه هنوز به ثبت نرسیده ولی به عنوان اختراع برتر در فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران برگزیده شده است.

مخترع دستگاه ماشین الکتریکی دو روتوره افزود: کارهای مربوط به ثبت این ماشین توسط مسئولین فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات ایران در حال پیگیری است.

درخشانی خاطر نشان کرد: جز این اختراع دو اختراع دیگر نیز در کارنامه  اختراعات خود دارم که به ثبت رسیده اند و ماشین الکتریکی دو روتوره سومین اختراع محسوب می شود.

  محمدمهدی درخشانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی برق (گرایش ماشین
های الکتریکی و درایو) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بوده و در حال حاضر
نیز در این دانشگاه مشغول به تحصیل است.

منبع: سنگسر نیوز

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo