مافیایی در صنعت برق وجود دارد که ریشه بسیاری از مسایل پشت پرده و تغییرات و سیاست گذاری های صنعت برق است. مافیایی که اغلب فعالان صنعت برق از آن نام می برند اما تاکنون رسانه ای نشده است. افرادی که به نظر می رسد حتی در سیستم دولتی و سمت های مختلف نفوذ کرده و منشا اثرات قابل توجهی هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo