مانور بزرگ جهادی ترمیم شبکه های برق منطقه تنکابن با نام شهید مدافع حرم سردار مرادخانی، با حضور بیش از 120 نفر در قالب 21 اکیپ عملیاتی از امورهای هشتگانه و ستاد شرکت توزیع برق غرب مازندران در منطقه نشتارود انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo