مانور بزرگ جهادی ترمیم شبکه های برق منطقه نور با نام شهدای مدافع حرم علی جمشیدی و ابوالفضل نیکزاد، با حضور بیش از 130 نفر در قالب 23 اکیپ عملیاتی از امورهای هشتگانه و ستاد شرکت توزیع برق غرب مازندران در منطقه انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo