مانور مديريت بحران با رويكرد اصلاح و سرويس شبكه فشار متوسط بر روي خطوط راه آهن شهرستان ابهر در شرايط نامساعد آب و هوا و بارش برف وكولاك در مناطق كوهستاني ، توسط پرسنل مديريت توزيع برق اين شهرستان اجرا و نسبت به ساماندهي شبكه هاي بيست كيلوولت هوايي اقدام گرديد تا از بروز خاموشي هاي ناخواسته جلوگيري شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo