نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ صبح روز پنج شنبه،هفدهم دی ماه نسبت به اجرای مانور مدیریت بحران با هدف اصلاح وبهینه سازی محدوده هایی از منطقه برق بیهقی اقدام خواهند کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo