سابا به­ منظور برگزاری مشترک کارگاه­های آموزشی و آگاه­سازی مدیریت مصرف انرژی، اقدام به انعقاد یک تفاهم ­نامۀ همکاری با ستاد محیط زیست و توسعۀ پایدار شهرداری تهران خواهد نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo