شرکتهای توزیع برق یکی از گسترده ترین خدمات مورد نیاز جامعه را ارائه می نمایند لذا لازم است با یک رویکرد علمی ، نیازهای ذینفعان را شناسائی و نسبت به بهبود خدمات تلاش نمائیم .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo