با مبادله توافقنامه خرید تضمینی برق از مولد های خورشیدی و بادی مشترکین برق با دو شرکت توزیع نیروی برق باقی مانده ، تمامی شرکت های توزیع سراسر کشور آماده انعقاد قرارداد با مشترکین برق جهت خرید تضمینی برق تولیدی از مولدهای بادی و خورشیدی می باشند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo