دانش آموزان روستای بابک بعد از گذشت 14 سال در مدرسه ای بدون امکانات مشغول به تحصیل هستند. در حال حاضر برق این مدرسه بدون کنتور و موقتی وصل است و در واقع از برق غیر مجاز استفاده می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo