در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در سطح حوزه ،لذابه صورت ویژه تیمی متشکل از پلیس های متخصص تشکیل شدکه با شناسایی نقاط جرم خیز وافزایش گشت انتظامی در شب موفق به شناسایی سارقین سیم برق شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo