جهانگیری با ابراز خرسندی از اینکه نخستین سرمایه گذاری خارجی که در شورای اقتصاد به تصویب رسید مربوط به برنامه های تولید برق وزارت نیرو است، گفت: بخش خصوصی باید به طور جدی به بخش تولید برق ورود پیدا کند و البته لازمه آن این است که مطالبات بخش خصوصی را به موقع پرداخت شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo