مدیرعامل توانیر گفت: تلفات انرژی در شبکه برق ایران که در مهر سال ۹۳ به ۱۵.۵ درصد رسیده بود، اکنون به ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است و امیدواریم تا پایان امسال، متوسط تلفات شبکه برق به زیر ۱۰ درصد برسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo