طبق آخرین اطلاعات رسمی این شرکت، هر مشترک برق در این شهرستان در طول سال 949 دقیقه خاموشی دارد. به عبارتی هر مشترک برق در شهرستان ورامین به طور متوسط سالانه 15 ساعت و 49 دقیقه برق ندارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo