مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد گفت: هر مشترک یزدی 142 دقیقه در سال یعنی معادل 17درصد متوسط کشوری خاموشی برق دارد در حالی که این آمار در کشور 800دقیقه است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo