بازیگر نامی کشورمان رضا کیانیان که سفیر احیای دریاچه ارومیه هم هست به بازدید از آبشار سوله_دوکل رفت و نگرانی خود را از نابود شدن این آبشار در پی احداث نیروگاه ابراز کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo