وزارت نیرو موافقت های اولیه برای انتقال ۷ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به دولت را در هیئت دولت کسب کرده اما مخالفت برخی اعضای شورای عالی اقتصاد مبنی بر اینکه انتقال این بدهی در وهله فعلی امکان پذیر نیست، کار انتقال را با مشکل مواجه کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo