نمایندگان مردم در خانه ملت امروز عصر در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با ماده 62 لایحه مذکور مخالفت کردند. در این لایحه پیشنهاد شده بود که وزارت نیرو موظف است تا پایان سال 1396 تمام امور برق(تولید، انتقال) هر استان را در یک مجموعه (اداره کل یا شرکت) تجمیع نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo