نمایندگان قم با احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به علت خطرات زیست محیطی و آب بر بودن مخالف هستند ولی متأسفانه محیط‌زیست با طرح احداث این نیروگاه موافقت کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo