یک مدار مجتمع تشکیل شده از ترانزیستور،مقاومت،دیود،خازن و….که باهم درنهایت تشکیل یک مدار مجتمع را میدهند، قطعاتی که برای این منظور بکار میروند بعد از اینکه به صورت یک مدار یک پارچه بهم وصل شوند در واقع تبدیل به یک مدار مجتمع  شده و این مدار دارای چند پایه مسخّص جهت کاربرد خواهد بود ضمن اینکه، مدار مجتمع تشکیل شده یک قطعه جدید و متفاوت و دارای مشخصات خاص  خود خواهد بود، درگذشته و حتّی امروزه گاها به علّت موجود نبودن بعضی آی سی ها، نقشه داخلی آی سی را بدست آورده و مدار مشابه را با قطعات موجود  طراحی و  جایگزین می کنند. با پیشرفت سریع و روزافزون الکترونیک و تکنولوزی ساخت قطعات، جایگزین کردن یک مجموعه قطعه به جای یک آی سی  نیاز به دانش بسیار بالایی دارد و در برخی موارد ممکن نیست. امروزه مدارات مجتمع بسیار کوچک ولی با کارایی گسترده و با بهترین شکل ها تولید می شوند لذا وقتی واژه آی سی یا چیپ به گوشمان می خورد، درذهن یک قطعه کوچک و پیچیده تداعی می گردد. به مدارات مجتمع معمولا آی سی یا چیپ گفته می شود
منبع خبر: Tabarestan Tablo