در اين مقاله، سعي شده است با استفاده از مجموعه داده‌هاي ساليانه هواشناسي (TMY) نرم افزار Metenorm ميزان تابش خورشيد و دماي ساليانه شهر اردبيل استخراج و ميزان انرژي توليدي ساليانه نيروگاه خورشيدي 30 کيلوواتي مجتمع اداري شرکت توزيع اردبيل برآورد شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo