مسئولان امر مي توانند با ارائه اين انرژي پاك در بورس انرژي و اصلاح زمان شارژ، آزادي عرضه و تقاضا، گشايش بازارهاي ماهانه، فصلي و ساليانه و امكان فروش در بورس انرژي ، در شفاف سازي قيمت برق و اصلاح مدل جاري گام هاي سازنده اي را بردارند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo