چکیده:
با توجه به اينکه سيستم هاي فتوولتائيک در محيط باز يا پشت بام ها نصب مي
شوند، يکي از عوامل مهم که مي تواند منجر به اخلال در عملکرد يا تخريب
سيستم هاي فتوولتائيک و تجهيزات آن شود، اضافه ولتاژهاي گذراي ناشي از
صاعقه است. لذا مدل سازي و مطالعه دقيق اين تنش ها جهت حفاظت مؤثر از سيستم
هاي فتوولتائيک ضروري به نظر مي رسد.

در اين مقاله يک مدل بهبوديافته براي
مدل سازي پنل هاي خورشيدي در حالت هاي گذراي ناشي از صاعقه معرفي شده که
در آن علاوه بر ساختار مقاومتي مورد استفاده در مدل هاي مرسوم، تاثير خازن
هاي پراکندگي نيز در نظر گرفته شده است. نتايج به دست آمده از تست واقعي
پنل، دقت مدل پيشنهادي در مقايسه با مدل هاي مقاومتي مرسوم را نشان مي دهد.
در ادامه با شبيه سازي مدل وابسته به فرکانس ارائه شده براي ساختار کلي يک
سيستم فتوولتائيک، اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد مستقيم صاعقه به آن در
محيط EMTP-RV شبيه سازي شده و نتايج مورد تحليل قرارگرفته است.

مشاهده ی متن کامل آن در لینک زیر:

برق نیوز اقدام به انتشار مقالات
علمی کنفرانس های برق مرتبط با صنعت برق نموده است. این مقالات همه از کنفرانس ها و
همایش های معتبر داخلی بوده که در سالیان گذشته به چاپ رسیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo