به گزارش برق نیوز, مهندس خالقي، مدير دفتر نظارت بر بهره برداري شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان ضمن برشمردن مزاياي استفاده از دستگاه فوق گفت: از مراياي فني دستگاه RTU مي توان به اندازه گيري و تجزيه و تحليل بار پست هاي توزيع برق به صورت لحظه اي و در تمامي ساعات شبانه روز اشاره نمود. علاوه بر موارد فوق با توجه به نصب دستگاه مورد نظر در پست هاي ذيربط و عدم نياز به حضور فيزيكي پرسنل برقكار در پست هاي توزيع برق به منظور برداشت اطلاعات بار، اقتصادي بودن پروژه را توجيه مي نمايد. از ديگر مزاياي دستگاه RTU مي توان به نقش كليدي آن در انتخاب فاز كم بار شبكه جهت نصب كنتور مشترك با توجه به داشتن اطلاعات بار سمت مصرف اشاره كرد.

يادآوري ميگردد كه اطلاعات خروجي از دستگاه مربوطه شامل ولتاژ و جريان تمامي فيدرهاي خروجي تابلو توزيع پست مذكور از طريق سيستم مخابراتي GPRS با استفاده از يك فقره سيم كارت با قابليت دريافت كليه داده ها از طريق نرم افزار مربوطه در مركز ستاد شركت طراحي و ساخته شده است.

 نصب دستگاه هاي RTU در نقاط حساس و پربار شهري
 خالقي از سايرمزاياي نصب دستگاه RTU را افزايش سرعت عمل در خدمت رساني به مردم و كاهش انرژي توزيع نشده دانست و گفت: قبل از تماس با مركز 121 و اعلام نارضايتي از خاموشي، با توجه به اينكه مصرف ثبت شده در نرم افزار مربوطه به شدت كاهش پيدا ميكند، منطقه خاموشي توسط پرسنل اتفاقات و عمليات از طريق دريافت اطلاعات، قابل مشاهده و پيگيري مي باشد.

وي ابراز اميدواري كرد: با توجه به توجيه پذيري دستگاه RTU از نظر اقتصادي و فني اميدواريم تا پايان سال آينده تعداد 150 دستگاه RTU در پست هاي مناطق حساس و پربار شهري نصب و راه اندازي گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo