پروژه اندازه گيري بار شبكه هاي توزيع، مديريت بار سمت مصرف كنندگان(خانگي، تجاري و…) با هدف بالانس و تعادل بار شبكه توزيع برق به پيشنهاد معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ اين شركت، طراحي، ساخت و نصب دو دستگاه RTU به صورت پايلوت در دو پست توزيع عمومي شهرستانهاي كرمان و شهربابك عملياتي گرديده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo