پس از عزیمت ریاست سازمان جهت انجام ماموریت به خارج از کشور دستوری از سوی برخی از مدیران سازمان مبنی بر اخلال در روند برپایی نمایشگاه دفاع مقدس صادر و برق مجموعه ْ قطع گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo