مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی کسب رتبه های بالا و همچنین ارتقای وضعیت واحدها در ممیزی امسال نسبت به سنوات قبل را دو خواسته خود از کارکنان مجموعه در فرآیند ممیزی 1395 توانیر عنوان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo