مدیرعامل شرکت توزیع خراسان شمالی در پی بروز حادثه آتش سوزی برای تعدادی از ترانس های پست 132 کیلوولت شهرستان شیروان، خواستار مدیریت مصرف انرژی توسط تمامی هم استانی ها شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo